Dịch sách thiếu nhi ở nhà

Quỹ châu Á đang tìm kiếm những tình nguyện viên nhiệt huyết để dịch sách cho trẻ em. Nếu bạn là người nói được song ngữ, có kết nối internet và có điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng hoặc máy tính xách tay, bạn có thể bắt đầu hỗ trợ trẻ em trong cộng đồng của mình.
 
Dịch sách cho thư viện kỹ thuật số Let's Read rất dễ dàng. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Truy cập www.LetsReadAsia.org trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hay máy tích xách tay của bạn. Chọn "translator sign in" ở góc trên cùng bên phải của thư viện. 

  2. Đăng nhập bằng tài khoản google (nếu bạn không có tài khoản google, bạn có thể tạo tài khoản miễn phí).

  3. Khi bạn đã đăng nhập, hãy đặt tùy chọn ngôn ngữ của bạn bằng cách sử dụng menu ngôn ngữ. Tìm một cuốn sách bên dưới bằng cách nhấp vào nó hoặc tìm kiếm nó.

  4. Cuộn xuống phía dưới và thêm một bản dịch mới bằng cách chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch cuốn sách sang. Một số cuốn sách có thể đã được dịch. Nhìn vào phần dưới cùng của trang để xem ai đó đã bắt đầu làm việc với bản dịch đó chưa. Nếu bản dịch bạn muốn thực hiện đã được liệt kê ở cuối trang, bạn sẽ tham gia "join" bản dịch này thay vì bắt đầu bản dịch mới. Nếu bạn tìm thấy một cuốn sách mà không có tùy chọn để dịch nó sang ngôn ngữ bạn đang làm việc, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã xuất bản một bản dịch hoặc ai đó đang làm việc trên đó và bạn có thể chuyển sang một cuốn sách khác.

  5. Nhập và lưu bản dịch cho mỗi trang của cuốn sách.

  6. Khi bạn đã lưu bản dịch cho mọi trang của cuốn sách, hãy gửi bản dịch của bạn bằng nút trên đầu trang. Chọn cuốn sách tiếp theo của bạn!

 

Bản dịch của bạn, cùng với bản dịch của các tình nguyện viên khác sẽ được các chuyên gia ngôn ngữ hiệu đính và xuất bản trên thư viện! 

Những cuốn sách hiện thời

Đây là danh mục các cuốn sách chúng tôi đang dịch trong tuần này. Hãy chọn cuốn sách đầu tiên bạn muốn dịch và bắt đầu với trang một!

Tài nguyên cho công tác dịch