Magsalin ng mga aklat pambata sa inyong tahanan

Ang Asia Foundation ay naghahanap ng mga inspiradong mga boluntaryo na nais magsalin ng mga aklat pambata. Kung kayo po ay nakakapagsalita ng dalawang wika at makagagamit ng internet sa pamamagitan ng smartphone, tablet o kompyuter, maari po kayong sumali at suportahan ang mga bata sa inyong komunidad. Ang pagsasalin ng mga aklat sa Let's Read ay madali lamang. Sundan po lamang nating ang mga sumusunod na hakbang:

  1. Bumisita sa www.LetsReadAsia.org sa iyong smartphone, tablet, o kompyuter. Piliin ang "translator sign in" sa bandang kanang taas ng aklatan. 

  2. Mag-sign in gamit ang iyong google account (kung wala kang google account, maari kang gumawa sapagkat libre naman ito). 

  3. Kapag ikaw ay nakpasok na, ilagay ang napiling wika sa bumababang menu. Maghanap ng aklat sa pagpipilian sa baba sa pamamagitan ng pagpindot dito o sa paghanap mismo nito.

  4. Hilahin pababa at magdagdag ng pagsasalin sa pamamagitan ng pagpili ng wika mula sa nais mong isalin at patungo sa isa pang wika. Ang ibang mga aklat ay maaaring naisalin na. Tingnan sa pinakaibaba kung may iba pang nakapagsimula na magsalin. Kung mayroon na, i-click lamang ang 'join" upang makasali kaysa magsimula uli. Kapag napansin mo ang aklat na walang opsyon na isalin sa wikang napili mo, ibig sabihin nito na naisalin na ang aklat at ito ay nailathala na. Pumuli na lamang ng iba pang aklat.

  5. I-enter at i-save ang pagsasalin sa bawat pahina ng aklat.

  6. Matapos mong maisalin ang bawat pahina, ipasa ang iyong pagsasalin sa pamamagitan ng pagpindot ng "submit" sa itaas ng pahina. Maghanap ng iba pang aklat na susunod mong isasalin!

 

Ang iyong pagsasalin, kasama ang sa ibang tagasalin ay susuring muli ng mga eksperto sa wika at ilalathala sa Let's Read sa mabilis na panahon!

Kasalukuyang Mga Aklat

Ito ang listahan ng mga aklat na isinasalin natin sa linggong ito. Piliin ang unang aklat na nais mong isalin at magsimula sa unang pahina!

Mga Magagamit sa Pagsasalin