top of page

Let's ReaD at home

Duy trì giải trí và học tập

Thời điểm này trẻ em cần sách hơn bao giờ hết

Đây là bộ sưu tập những cuốn sách hay, các hoạt động đọc sách, khởi động cuộc trò chuyện và những trang tô màu để giúp trẻ tiếp tục học tập và phát triển khi không đến trường.

unnamed-17.png

Những cuốn sách về sức khỏe, gia đình, bạn bè và cộng đồng này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể cùng nhau tiến lên khi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.

MicrosoftTeams-image (1) copy.png

Đây là những cuốn sách và các hoạt động đọc yêu thích của chúng tôi về việc giữ gìn sức khỏe

Botom%20Elephant%20and%20Girl_edited.png

Những cuốn sách và hoạt động đọc yêu thích của chúng tôi để giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và kỹ năng giải quyết vấn đề các em sẽ cần cho các công việc ở thế kỷ 21.

Collections
06.png

Một bộ sách với các nhân vật đa dạng học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.