Let's ReaD at home

Duy trì giải trí và học tập

Thời điểm này trẻ em cần sách hơn bao giờ hết

Đây là bộ sưu tập những cuốn sách hay, các hoạt động đọc sách, khởi động cuộc trò chuyện và những trang tô màu để giúp trẻ tiếp tục học tập và phát triển khi không đến trường.

unnamed-17.png

Những cuốn sách về sức khỏe, gia đình, bạn bè và cộng đồng này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể cùng nhau tiến lên khi chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.

MicrosoftTeams-image (1) copy.png

Đây là những cuốn sách và các hoạt động đọc yêu thích của chúng tôi về việc giữ gìn sức khỏe

Botom%20Elephant%20and%20Girl_edited.png

Những cuốn sách và hoạt động đọc yêu thích của chúng tôi để giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng và kỹ năng giải quyết vấn đề các em sẽ cần cho các công việc ở thế kỷ 21.

 
06.png

Một bộ sách với các nhân vật đa dạng học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Phoe%20Tar%20Lay%20-%20Myanmar_edited.pn

Sách và các hoạt động đọc cho con bạn học về khả năng phục hồi qua những thời điểm khó khăn.

 

#LetsReadAtHome

Chia sẻ ảnh bạn đang đọc cùng con ở nhà trên Facebook, Instagram, và Twiter sử dụng ứng dụng #LetsReadAtHome và thấy chúng hiện lên ở đây

 
Momo and the crab.png

Đây là một số cuốn sách yêu thích của chúng tôi truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng và những giấc mơ lớn cho trẻ.

 

Tips và Tài nguyên

Đọc sách cùng trẻ rất vui và dễ dàng. Chúng tôi đã tạo ra một số nguồn tài nguyên và công cụ giúp việc đó trở nên dễ dàng và vui hơn.