ມາອ່ານຢູ່ເຮືອນນຳກັນເຖາະ

ເຮັດໃຫ້ມ່ວນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປ

ຕອນນີ້ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການປຶ້ມອ່ານຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

ນີ້ແມ່ນ ການສະສົມປື້ມທີ່ດີທີ່ສຸດ, ກິດຈະກຳການອ່ານ, ການເລີ້ມບົດສົນທະນາ, ແລະ ການລະບາຍສີຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ໃນເວລາບໍ່ໄດ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. 

ປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປທາງໜ້ານຳກັນ ເມື່ອພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

MicrosoftTeams-image (1) copy.png

ນີ້ີແມ່ນປຶ້ມອ່ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກ ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ

Botom%20Elephant%20and%20Girl_edited.png

ປື້ມທີ່ພວກເຮົາມັກ ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີການພັດທະນາແນວຄິດ ປະດິດສ້າງ, ຈິນຕະນາການ ແລະ ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກໃນສັດຕະວັດທີ່ 21. 

 
06.png

ການສະສົມປຶ້ມທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍບຸກຄະລິກ ໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຍີ, ວິສະວະກຳ ແລະ ຄະນິດສາດ.

Phoe%20Tar%20Lay%20-%20Myanmar_edited.pn

ປຶ້ມ ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອຮຽນຮູ້ໃນການຍືດຍຸ່ນປັບຕົວ ຜ່ານໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

 

#LetsReadAtHome

ແບ່ງປັນຮູບພາບທີ່ທ່ານກຳລັງອ່ານຮ່ວມກັບລູກເວລາຢູ່ບ້ານ ລົງໄວ້ທີ່ Facebook, Instagrm ແລະ Twitter ແລ້ວໃຫ້ແທັກ #LetsReadAtHome ແລະ ທ່່ານຈະເຫັນຮູບດັ່ງກ່າວປະກົດຢູ່ນີ້. 

 
Momo and the crab.png

ນີ້ແມ່່ນປື້ມອ່ານທີ່ພວກເຮົາມັກ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຈິນຕະນາການ ແລະ ຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

 

ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ການອ່ານກັບເດັກນ້ອຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ມ່ວນ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນບາງຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມ່ວນຍີ່ງຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.