ມາອ່ານຢູ່ເຮືອນນຳກັນເຖາະ

ເຮັດໃຫ້ມ່ວນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປ

ຕອນນີ້ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການປຶ້ມອ່ານຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ

ນີ້ແມ່ນ ການສະສົມປື້ມທີ່ດີທີ່ສຸດ, ກິດຈະກຳການອ່ານ, ການເລີ້ມບົດສົນທະນາ, ແລະ ການລະບາຍສີຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ ໃນເວລາບໍ່ໄດ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. 

ປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ, ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາສາມາດກ້າວໄປທາງໜ້ານຳກັນ ເມື່ອພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ນີ້ີແມ່ນປຶ້ມອ່ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກ ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ

ປື້ມທີ່ພວກເຮົາມັກ ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີການພັດທະນາແນວຄິດ ປະດິດສ້າງ, ຈິນຕະນາການ ແລະ ທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກໃນສັດຕະວັດທີ່ 21. 

 

ການສະສົມປຶ້ມທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍບຸກຄະລິກ ໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຍີ, ວິສະວະກຳ ແລະ ຄະນິດສາດ.

ປຶ້ມ ແລະ ກິດຈະກຳການອ່ານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອຮຽນຮູ້ໃນການຍືດຍຸ່ນປັບຕົວ ຜ່ານໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

 

#LetsReadAtHome

ແບ່ງປັນຮູບພາບທີ່ທ່ານກຳລັງອ່ານຮ່ວມກັບລູກເວລາຢູ່ບ້ານ ລົງໄວ້ທີ່ Facebook, Instagrm ແລະ Twitter ແລ້ວໃຫ້ແທັກ #LetsReadAtHome ແລະ ທ່່ານຈະເຫັນຮູບດັ່ງກ່າວປະກົດຢູ່ນີ້. 

 

ນີ້ແມ່່ນປື້ມອ່ານທີ່ພວກເຮົາມັກ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຈິນຕະນາການ ແລະ ຄວາມຝັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

 

ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ການອ່ານກັບເດັກນ້ອຍ ເປັນເລື່ອງທີ່ມ່ວນ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນບາງຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມ່ວນຍີ່ງຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.