بیایید در خانه بخوانیم

سرگرمی و فراگیری را ادامه دهید

حالا اطفال از هر زمان دیگر، بیشتر نیاز به کتابها دارند

در اینجا یک مجموعه ای از کتابهای عالی ، فعالیتهای خواندنی ، شروع کننده مکالمه و صفحات رنگ آمیزی وجود دارد که به کودکان کمک می کند تا درهنگامیکه از مکتب دور هستند از یادگیری ، رشد و پیشرفت برخوردار گردند.

این کتاب های مربوط به سلامتی خانواده ، دوستان و جامعه به ما یادآوری می کنند که می توانیم با کمک همدیگر پیش برویم

MicrosoftTeams-image (1) copy.png

اینها برخی از کتابها و فعالیتهای خواندنی مورد علاقه ما در مورد سالم ماندن میباشد

Botom%20Elephant%20and%20Girl_edited.png

کتابهای و فعالیتهای خواندنی مورد علاقه ما برای کمک به کودکان در توسعه خلاقیت ، تخیل و مهارتهای حل مسائل که آنها برای شغلهای قرن بیست و یکم به آنها نیاز خواهند داشت.

 
06.png

یک مجموعه ای از کتاب ها با کرکتر های متنوع آموزشی در مورد ساینس، تکنالوژی، انجنیری و ریاضیات.

Phoe%20Tar%20Lay%20-%20Myanmar_edited.pn

کتابها و فعالیتهای خواندنی برای اطفال تان تا در دوران سختی ها مقاومت نمایند.

 

#LetsReadAtHome

با استفاده از #LetsReadAtHome تصاویری خود از خواندن با اطفال خود در خانه را در فیس بوک ، اینستاگرام و توییتر به اشتراک بگذارید و ببینید که آنها در اینجا خود را نشان دهند.

 
Momo and the crab.png

اینها برخی از کتابهای مورد علاقه ما هستند که الهام بخش تخیل و رویاهای بزرگ برای کودکان هستند.

 

نکات و منابع

خواندن با کودکان سرگرم کننده و آسان است. ما چند منابع و وسیله را تهیه نموده ایم تا آنرا بیشتر سرگرم کننده و حتی ساده تر سازیم.